Четири отлични оценки на предварителните изпити в УХТ днес