„Часът на банката“ помогна за подобряване на финансовата грамотност на повече от 1500 ученици от цялата страна