C-GAME: Игра за кариерно ориентиране в град, пълен с професии