Бранимир Ботев става „Почетен професор на Университета по хранителни технологии”