Близо милион лева за УХТ от „Европейски научни мрежи“