Благотворителни фитнес тренировки подкрепят достъпа до качествено образование на учениците в България