Бизнесът и образованието се обединяват за подпомагането на ВЕИ сектора в България