Безплатен наръчник вече помага на учителите да преподават за климатичните промени в училище