Българският студентски отбор постигна „промяна“ в окончателния текст на документа, приет на симулация на Съвета на ЕС в Брюксел