Български и чуждестранни студенти от МУ-Пловдив се обучаваха на „меки умения“