България произвежда 20% по-малко битови отпадъци през последните 20 години