БЧК предоставя образователни комплекти на деца от социалнослаби семейства