Атанас-Славови четения 2023: „Споровете за стиха: Атанас Славов и Никола Георгиев“