Асоциацията на българските училища в чужбина съвместно с ПУ и МОН организира двудневна конференция в Пловдив