Американският университет в България учредява „Граждански почетен медал” за ученици