Американският университет учредява академия за колаборация на бизнеса и правителството