Американска търговска камара в България завърши етап от Програмата за образователно партньорство с два български университета