Амбициозен проект анализира мотивацията на новото поколение изследователи, фокусира се и върху социалния имидж на учения