Академизъм, изкуство и индустрия трансформират реалността в Европейската нощ на учените