Академичният танцов театър на ВСУ “Черноризец Храбър” ще открие церемонията “Студент на годината” в София