Абсолвентите от Випуск 2022 на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще получат дипломите си за висше образование на тържествени церемонии във Варна и Смолян