АМТИИ организира Втора международна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“