АМЕРИКАНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОТНОВО НА ВЪРХА В РЕЙТИНГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА: С 2 ПЪРВИ И 3 ВТОРИ МЕСТА