АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО В НЕМСКИ И АВСТРИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19