80 младежи от 13 държави на летен лагер в Американския университет в България