70 години катедра „Икономика, предприемачество и управление“ в УХТ: Студенти и докторанти с атрактивни презентации за бизнеса