„7 дни изкуство и дизайн“ започват във ВСУ „Черноризец Храбър“