62 студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ започнаха практическо обучение във фирми през последния месец