350 архитекти и студенти се включиха в обучения по проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“