3-дневна кулминация от събития бележи финала на Европейската нощ на учените в Пловдив