26 училища се учат пилотно как да подобряват управлението и преподаването си