20 отлични ученици ще учат със стипендии във ВСУ „Черноризец Храбър“