15 училища споделят опит на първия STEAM форум в София