12 пълни отличници на дипломните защити по компютърни науки във Варненския свободен университет