11 отлични оценки на кандидатстудентските изпити в УХТ на 1 юли