10 отлични оценки на първия предварителен приемен изпит по Математика в УХТ