над 10 000 души в света РАБОТЯТ ЗА ENDAVA. Един от фокусите за разрастване в региона е българският пазар