“We are green”- нова инициатива за по-зелена събитийна индустрия (и по-добър свят)