Всички магазини на Теленор вече са достъпни за хора в инвалидни колички