Все повече българи плащат с карта, когато пътуват в страната и чужбина