Време за спестовници – до края на април VIVACOM намалява цените на голяма селекция 4G смартфони