Влиянието на дигиталната ера върху комуникациите обсъждат експерти във Велико Търново