Услугата WiFi Voicе от VIVACOM вече е налична за цялата серия