United Group приключи продажбата на пасивната инфраструктура на мобилните мрежи на TAWAL