Ученици в България и Турция работят заедно, в реално време, чрез интерактивни методи!