УМБАЛ „Свети Георги” получи наградата „Прометея” на КНСБ за хуманизация на работната среда