УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД изпълни проект за развитие на човешкия капитал