Telin и NetIX сключват стратегическо партньорство за укрепване на присъствието си на глобалните пазари