Теленор стартира платената си стажантска програма за трета година