Теленор стартира платената си стажантска програма за четвърта година